Mooier Sfeervoller Uitnodigender

  • Hoe breng je sfeer in een bestaande dorpsomgeving?
  • Hoe maak je een Groen Hart in Bodegraven?
  • Hoe breng je de rijke historie terug?
  • Hoe maak je van Bodegraven een aantrekkelijk dorp?

De burger-initiatiefgroep “Hart in Bodegraven” heeft hiervoor samen met vele anderen in het dorp ideeën bedacht. Deze zijn vastgelegd in een ideeënpresentatie. Landschapsarchitect Timo Cents van Arcadis heeft de ideeën uitgewerkt tot eerste ontwerpen met visualisaties.

Succesvolle presentatie ontwerpen

Op donderdag 16 mei 2019 zijn de eerste ontwerpen voor een “Hart in Bodegraven” voorgelegd aan inwoners en ondernemers. Dat was een groot succes! Lees het verslag met foto-impressie op ReBoNieuws.NL.

Wat was uw mening?

Na de presentatie van de plannen kon iedereen op een post-it zijn mening geven en suggesties aandragen. Bijna 80 inwoners maakten hiervan gebruik. De initiatiefgroep heeft de meningen en suggesties verzameld en er een reactie bij gezet.

Hoe gaan we verder?

Op 5 juni 2019 is een pleidooi bij de gemeenteraad gehouden voor realisatie van de plannen. Tevens is verzocht om aanvullend budget voor verdere uitwerking van de ontwerpen.
Direct na de zomervakantie wordt dit door het college voorgelegd aan de gemeenteraad, tezamen met andere door de gemeente geïnitieerde centrumplannen waaronder:

  • de extra brug,
  • wijziging bestemmingsplan,
  • verkeer en parkeren.
Wij verwachten dat er dan principe toestemming komt voor ons totaalplan 'Hart in Bodegraven'.