Wat moet er gebeuren?

Heel veel tijd en inspanning is nog nodig om de eerste ontwerpen uit te werken tot echte en definitieve plannen.

Op deze definitieve plannen staan dan de bomen, de hagen, de plantsoenen, kunstwerken en het paviljoen gedetailleerd weergegeven. Ook het soort straatstenen, straatmeubilair en ruimtelijke indelingen zijn hierin vastgelegd.

Er wordt zorgvuldig onderzoek gedaan naar de ondergrondse situatie. De grondslag maar ook de kabels en leidingen onder de straat hebben gevolgen voor de inrichting.

Overleg en participatie

16 mei 2019 is een uitgebreide presentatie gehouden van de ontwerpen in het cultureel centrum “Het Evertshuis”. De belangstelling was groot, zoals te lezen valt in een artikel van Rebo nieuws. Veel aanwezigen hebben toen ook hun wensen kenbaar gemaakt.

Bij de ontwikkeling van de definitieve plannen in 2020 worden inwoners, ondernemers en belangstellenden zoveel mogelijk betrokken.

Indicatie tijdpad

  • Voorjaar 2020 afronding definitief ontwerp na burgerparticipatie, inbreng ondernemers en belanghebbenden in het centrum.
  • Zomer 2020 goedkeuring gemeente en voorbereidingen aanbesteding.
  • Najaar 2020 aanbesteding en voorbereidingen uitvoering.
  • Naar verwachting 2021 een gefaseerd uitvoering vooral afhankelijk van de belangrijkste winkel- en horecaseizoenen.