Bulletin #1 - 10 april 2020

De ontwikkeling van een Hart in het centrum van Bodegraven is natuurlijk niet tot stilstand gekomen.

In opdracht van de gemeente werkt Arcadis de eerste ontwerpen uit naar definitieve tekeningen. Als initiatiefgroep gaan wij er vanuit dat realisatie in 2021 haalbaar is.

Mogelijk worden dit jaar de terrassen voor De Munt, Zoete Inval, Amigos en Domino's al vergroot. De gemeente is dit aan het voorbereiden. Meer kunt u lezen in de Nieuwsbrief Centrumaanpak Bodegraven.

Bijeenkomsten en overleg met inwoners zullen de komende maanden niet mogelijk zijn. Als initiatiefgroep willen we u daarom periodiek met korte berichten betrokken houden bij de ontwikkelingen.

De foto geeft een beeld van het totaalplan (het eerste ontwerp) dat 16 mei 2019 in het Evertshuis is gepresenteerd.