Kerkplein
Sint Gallushof – hoftuin

"Kerkplein met Karakter"

Drie Bodegraafse vrijwilligers-organisaties slaan de handen ineen om het plein voor de Dorpskerk karakter te geven. Dat zijn:

  • de inwoners-initiatiefgroep Hart in Bodegraven,
  • de Stichting Historische Kring Bodegraven
  • en Wijkteam Bodegraven Noord.

In een nauwe samenwerking willen de vrijwilligers-organisaties het gebied rond de Bodegraafse Dorpskerk – het rijksmonument voorheen de Sint Galluskerk – nieuw leven inblazen. Dit met als doel: "een prettige, mooie en historische ontmoetings- en verblijfsplek voor inwoners en bezoekers". De initiatiefnemers willen tevens de educatieve waarde en de toeristische aantrekkingskracht versterken. Zie artikel in AD

Sint Gallushof

De Historische Kring heeft het initiatief genomen om van de zeer bijzondere voormalige begraafplaats achter de Dorpskerk een mooie groene hoftuin te maken. Een sfeervolle plek waarin op serene wijze het bijzondere verleden van Bodegraven is terug te vinden. De naam Sint Gallushof is ontleend aan de oorspronkelijk naam van de Dorpskerk.

Met succes heeft de Historische Kring Bodegraven de KNHM foundation en Arcadis gevraagd om professionele hulp en ondersteuning bij de ontwikkeling van Sint Gallushof. KNHM foundation is een landelijke organisatie die met vrijwillige adviseurs allerlei burgerinitiatieven ondersteunt; waar nodig doen zij daarbij een beroep op de expertise van Arcadis. De toezegging biedt de historische kring stapsgewijs de mogelijkheid haar doel te bereiken.

De inwoners initiatiefgroep Hart in Bodegraven ziet het Kerkplein als onderdeel van hun inzet om de openbare ruimte in het centrum van Bodegraven mooi, sfeervol en groen te maken. Samen met de Historische Kring en het wijkteam Bodegraven Noord vinden ze het plein en de Dorpskerk van iconische waarde voor het karakter van Bodegraven.

Er is overleg geweest met de gemeente over de aanpak van het Kerkplein. De gemeente wil voor het gebied eerst een visie bepalen waarin ook de ruimtelijke ordening, ontwikkelingen nieuwbouw en parkeren zijn opgenomen. Daar willen we niet op wachten omdat de kans groot is dat het plan dan vastloopt op langdurige procedures. Komende weken werken ze gezamenlijk met professionele ondersteuning aan de eerste ideeën en ontwerpen.