eerste ontwerpen

Mijlpalen en gebeurtenissen

2021 – JUNI

Tijdens een druk bezochte webinar zijn de plannen herinrichting van het plein voor de dorpskerk gepresenteerd. Er waren veel vragen en chats waarop online is gereageerd.

2021 – MEI

Na een zorgvuldige aanbestedings­procedure heeft de gemeente de Woerdense aannemer kleywegen.nl geselecteerd voor de uitvoering van de werkzaamheden herinrichting Marktstraat–Raadhuisplein–Nutspassage–Bouwsteeg. Binnenkort zal de gemeente de inwoners informeren over de aanpak vanaf augustus 2021.

2021 – APRIL

We hebben besloten om in nauwe samenwerking met het wijkteam Bodegraven Noord en de Stichting Historische Kring Bodegraven het gebied rond de dorpskerk nieuw leven in te blazen. Met dit initiatief willen we een "Kerkplein met Karakter" realiseren. lees verder

2021 – JANUARI

In de eerste week van het nieuwe jaar 2021 hebben we bij de gemeenteraad met een nieuwjaarswens onze ambitie uitgesproken voor herinrichting kerkplein (Oude Markt). De raadsleden evenals de portefeuille-wethouder waren enthousiast. We gaan aan de slag met een ontwerp en hebben wijkteam Noord hiervan op de hoogte gesteld.

2020 – DECEMBER

De verdere uitwerking van de plannen voor realisatie is naar onze tevredenheid afgerond. Het college van B&W heeft op basis van de uitgewerkte ontwerpen deze maand definitieve goedkeuring verleend.

2020 – SEPTEMBER

Starten de voorbereidingen voor een aanbestedingsprocedure met verdere uitwerking van de plannen voor realisatie.

2020 – JULI tot AUGUSTUS

Formele inspraakprocedure. De initiatiefgroep begeleidt de inspraak met ondersteuning in een pop-upstore voor uitleg aan inwoners en met gebruik van onderstaande videopresentatie.

2020 – JUNI

Het college stemt in met de definitieve ontwerpen en kostenraming. Met uitzondering van het Kerkplein kunnen de plannen als concept ter inspraak gelegd worden.

2020 – MEI

De definitieve ontwerpen met kostenraming worden gepresenteerd aan het college van B&W. Het Kerkplein en omgeving wordt vooralsnog aangehouden tot er een gemeentebesluit is voor de parkeersituatie.

2020 – JANUARI tot APRIL

In opdracht van de gemeente worden de eerste ontwerpen verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp met kostenraming.

2019 – SEPTEMBER

De gemeenteraad heeft de plannen in samenhang met meerdere centrumprojecten unaniem goedgekeurd.

2019 – AUGUSTUS

Presentatie van de ideeën en de eerste ontwerpen aan het college van Burgemeester & Wethouders.

2019 – JUNI

Uitleg van de ideeën aan de gemeenteraad met een pleidooi voor realisatie.

2019 – MEI

Presentatie in het cultureel centrum “Het Evertshuis” van de eerste ontwerpen aan vele inwoners van Bodegraven.

2019 – FEBRUARI

Initiatiefgroep verspreidt de eerste nieuwsbrief. Er volgen later nog drie nieuwsbrieven in juli en december, en september 2020.

2018 – DECEMBER

Informatieavond van de gemeente over alle centrumplannen vastgelegd in de centrumvisie van de gemeente. De initiatiefgroep presenteerde daar de eerste ideeën. Een publicatie staat in het weekblad Kijk op Bodegraven-Reeuwijk.

2018 – OKTOBER

Is de initiatiefgroep “Hart in Bodegraven” opgericht. Het initiatief heeft tot doel: een sfeervol, mooi en groen Hart in het centrum Bodegraven te realiseren.