Nieuwsbrief - 11 februari 2019

Er is een nieuwsbrief verspreid in de omgeving van de Kerkstraat, Oude Markt, Marktstraat, Oranjelaan, Burgemeester G.R. Vonklaan, Beursstraat, Voorplein en Raadhuisplein. (Bovenstaande aquarel dateert van 1777, het onderschrift luidt: 'het dorp Boode-graaven by Lyden'. Afkomstig uit 'Atlas Van Stolk, Rotterdam')

Start van het initiatief

In oktober 2018 is de initiatiefgroep opgericht. Inwoners van Bodegraven hebben als vrijwilligers dit initiatief genomen. Na de oprichting zijn ze direct gestart met het verzamelen van alle informatie die beschikbaar is over de herinrichting van het centrum van Bodegraven. Aan de hand van deze informatie is bepaald wat wordt aangepakt. Dat is de openbare ruimte – straten en pleinen – van en tussen het Raadhuisplein, de Oude Markt en de Brug.

Ideeën

De ideeën voor herinrichting van de openbare ruimte zijn ontstaan dankzij de inbreng van meerdere inwoners/ondernemers en de gemeente. Er is ook gekeken naar de beide passages en stegen die grenzen aan het Raadhuisplein. Alle ideeën zijn vastgelegd in een presentatie.

Van idee naar ontwerp

De ideeën samengevoegd met alle informatie en kennis uit onderzoeken was de basis voor een schetsontwerp. Dat ontwerp is gemaakt door landschapsarchitect Timo Cents. Hij werkt bij arcadis.com.

De Passages

De inwoners van Bodegraven kennen ze wel: de poort van de Nutspassage naast De Goudreinet en de Raadhuispleinpassage naast De Primera. Een lokale kunstenaar is gevraagd met ideeën te komen de passages sfeervol en licht te maken. Een lokale architect zal de ideeën verder uitwerken.

Informatieavond voor iedereen

Nadat het schetsontwerp is voltooid wordt deze in een bijeenkomst op 16 mei 2019 met omwonenden, ondernemers en belangstellenden gepresenteerd. De initiatiefgroep is dan benieuwd naar uw mening over het ontwerp. Het is een schets dus uw inbreng kan dit ontwerp wijzigen.