Initiatiefgroep “Hart in Bodegraven”

In Bodegraven is afgelopen jaren succesvol een haven ontwikkeld en gerealiseerd door de burgerinitiatiefgroep “Rijnkadehaven”. Oktober 2018 heeft wethouder Inge Nieuwenhuizen de initiatiefgroep verzocht plannen te ontwikkelen voor verbetering van de openbare ruimte in het hart van Bodegraven. Dat heeft geleid tot oprichting van initiatiefgroep “Hart in Bodegraven”. De leden van de groep zijn van links naar rechts op de foto: Han Koevoets, Juan da Silva, Gerdien Verheul, Frank Busker en Leendert Spijker.

De doelstelling

"Een mooier, sfeervoller en uitnodigender Hart in het centrum van Bodegraven”.

Plan van aanpak

Direct na de oprichting heeft de initiatiefgroep de doelstelling bepaald. Tevens het plangebied met als taakstelling aanpak openbare ruimte en een stappenplan vastgesteld. De gemeente heeft een visie ontwikkeld om het centrum van Bodegraven te verbeteren. Het plangebied en de taakstelling maken daar deel vanuit. Na inventarisatie van alle eerdere acties-adviezen-onderzoeken, maar ook suggesties en bezwaren van inwoners en ondernemers, is een ideeën-presentatie samengesteld.

Vervolgens is op basis van de ideeën door een professionele landschapsarchitect van ARCADIS een eerste ontwerp met impressies en globale kostenraming gemaakt. Het ontwerp wordt op 16 mei 2019 voorgelegd aan de inwoners en ondernemers van Bodegraven. Hun mening en suggesties worden in de plannen verwerkt. Daarna volgt op 5 juni 2019 een eerste presentatie van de ontwerpen aan de gemeenteraad.

Gebaseerd op het dynamisch uitvoeringsplan gemeentelijke projecten is een tijdpad vastgesteld. In dit uitvoeringsplan is het initiatief “Hart in Bodegraven”, samen met enkele onderdelen van het plangebied, opgenomen. Voor de zomer 2019 verwacht de initiatiefgroep instemming te krijgen van inwoners, ondernemers en de gemeenteraad voor de eerste ontwerpen.

Informatie en communicatie

Met ondersteuning van Grafycelli is het logo ontworpen. Via Facebook en Twitter worden de ontwikkelingen openbaar bekend gemaakt. Dankzij de ondersteuning van een vrijwilliger is deze website ontwikkeld. In de lokale en regionale kranten is en wordt aandacht besteed aan ontwikkelingen. De bewoners en ondernemers binnen en rondom het plangebied zijn over de voortgang geïnformeerd via een nieuwsbrief.

Verantwoording

De leden van de initiatiefgroep zijn inwoners van Bodegraven die zich zonder enige vergoeding inzetten voor een “Hart in Bodegraven”. Enkele bedrijven en betrokken inwoners ondersteunen het initiatief met adviezen en voorstellen.

Voor de ontwikkeling en uitwerking van de ideeën en ontwerpen plannen wordt nauw samengewerkt met de gemeentelijke organisatie. Via de portefeuille-wethouder blijft het college van B&W op de hoogte van de vorderingen.

De gemeente faciliteert vergader- en presentatieruimtes in en buiten het gemeentehuis. Zij is opdrachtgever voor de professionele ondersteuning en adviezen. Aansturing van de architecten en deskundigen ten dienste van het initiatief gebeurd door de initiatiefgroep.